Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1) Taraflar

Satıcı: www.thegalliard.com  Ayazağa, Seba Ofisleri, Mimar Sinan Sk. No:21 C Blok İç Kapı No:20, 34396 Sarıyer/İstanbul

Tel: 444 0 233 Pbx

 E-Posta adresi: info@thegalliard.com

 

Tüketici: thegalliard.com adresinden ürün ya da hizmet satın alması gerçekleştiren tüzel ya da gerçek kişi

 

Madde 2) Konu

İşbu sözleşme, www.thegalliard.com internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da hizmet hakkını sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

 

Madde 3) Genel Şartlar

18 yaşından küçük kişiler www.thegalliard.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur. Satıcı, www.thegalliard.com internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici, www.thegalliard.com internet sitesinden alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ya da hizmet haklarına ait temel özellikler, ürünlerin ya da hizmet haklarının vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

Ürün ya da hizmet hakkı bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün ya da hizmet hakkının teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka havalesi ya da EFT ya da çevrimiçi POS yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün ya da hizmet hakkının tesliminden sonra, Tüketici'ye ait kredi kartının, Tüketici'nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün ya da hizmet hakkı bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün ya da hizmet hakkı bedelinin 3 gün içinde Satıcı'ya ödenmesi zorunludur.

 

Madde 4) Satıcı'nın Yükümlülükleri

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Kargo firmasının, ürünü Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir.

Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici'ye iade eder.

Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya ait info@thegalliard.com e-posta adresine konu kısmına Cayma Hakkı Talebi yazarak, e-posta, telefon ve ürün bilgilerini eksiksiz belirterek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Tüketici, sipariş verdiği hizmet hakkının, Satıcı tarafından bir başka Tüketiciye yapılması olası olan satışı engelleme ihtimali olduğundan siparişi gerçekleşen hizmet hakkının iade edilemez olduğunu ve Cayma Hakkını kullanamayacağını kabul eder.

 

Madde 5) Cayma Hakkı

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir.

Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez.

İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici'den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici'ye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli Tüketici'ye iade edilir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler Kesinlikle Tüketici'nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda hazırlanan özel tasarım ürünler, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.

Tüketici verdiği ürün siparişini Pazartesi-Cuma günleri saat 17.00'e kadar, 444 0 233 numaralı telefondan thegalliard.com'u arayarak, ya da info@thegalliard.com e-posta adresine bilgi vererek iptal edebilir. İptal edilen ürünlerin ödemelerinde banka komisyonları ve havale/EFT masfarları müşteriye aittir.

Tüketici, sipariş verdiği hizmet hakkının, Satıcı tarafından bir başka Tüketiciye yapılması olası olan satışı engelleme ihtimali olduğundan siparişi gerçekleşen hizmet hakkının iade edilemez olduğunu ve Cayma Hakkını kullanamayacağını kabul eder.

 

Madde 6) Hizmet Hakkı Özel Kurallar

Tüketici, ön ödemeli rezervasyon garantileme hizmet haklarının ya da bilet satışları ile elde edilen hizmet haklarının bu madde ile belirtilmiş kurallar kapsamında ödeme iadesi yapılmadan iptal edilebileceğini kabul eder.

Tüketici, rezervasyon onayları için service ücretleri eklenmeden önceki minimum harcama tutarları toplamının kendisine e-posta ile ya da çevrimiçi köprü ile iletildiği yüzde oranı kadar ön ödeme yapılarak rezervasyon garantileme hizmet hakkı satın alabilir. Özel etkinlikler için ön ödeme yüzde oranları diğer günler için belirlenmiş oranlara göre değişiklik gösterebilir. Tüketicinin talep ettiği tarihte müsaitlik durumu kontrol edildikten sonra ön ödeme yapması talep edilir. Müsaitlik sorulmadan ve onay alınmadan yapılan ön ödemeler geçersiz sayılır ve Tüketici’nin, Pazartesi-Cuma günleri saat 17.00'e kadar, 444 0 233 numaralı telefondan thegalliard.com'u arayarak, ya da info@thegalliard.com e-posta adresine bilgi vermesi halinde iade edilebilir. İade edilen hizmet hakları ödemelerinde banka komisyonları ve havale/EFT masfarları Tüketici’ye aittir.

Tüketici’nin talebi ile eşleşen müsaitlik bulunuyorsa, hizmet hakkı ön ödemesi yapabilmesi için 3D güvenlikli online POS bağlantısı ya da banka havale bilgileri yönlendirilecektir. Tüketici’nin telefon numarası ve email adresini eksiksiz paylaşması gerekmektedir. Hatalı ya da eksik verilen bilgiler sebebi ile satın alınan hizmet hakkının Tüketici’nin hizmeti kullanmak istediğinde eşleşme yapılamamasından kaynaklı sorunlar Tüketici’nin sorumluluğundadır, bu sebeple ödemesi yapılan hizmet hakkının iadesini alamayacağını Tüketici kabul eder.

Ön ödeme sonrasında rezervasyon onayları ya da bilet görsellerinin e-posta ile Tüketici’ye iletilmesi Satıcı’nın sorumluluğundadır. Teslim alınamayan e-posta onayları için Tüketici’nin, Pazartesi-Cuma günleri saat 17.00'e kadar, 444 0 233 numaralı telefondan thegalliard.com'u arayarak, ya da info@thegalliard.com e-posta adresine bilgi vermesi halinde Satıcı tüketiciye onayı tekrar iletecektir. Satıcı’nın onayı iletme tarih ve saatinin, ön ödemesi alınan hizmet hakkının kullanım süresinden sonra olması dolayısı ile Tüketici satın aldığı hizmet hakkını kullanamazsa Satıcı 7 (yedi) gün içinde hizmet hakkı bedelini Tüketici'ye iade edilir.

 

Tüketici, Satıcı'nın aşağıda belirlenen kurallar ile Tüketici'ye hizmet sunamayacağını ve bu kurallara uymayı reddetmesi halinde Tüketici 'ye ödeme iadesi yapılmadan hizmet hakkının iptal edileceğini kabul eder.

  • 0-6 yaş altı çocuklar kurallar çerçevesinde misafir edilememektedir.
  • Sevgili minik dostlar (evcil hayvanları) misafir edilememektedir.
  • Plaj kıyafeti, terlik, parmak arası terlik kabul edilememektedir.
  • 18 yaş altı misafirlere bar alanlarında servis verilememektedir.

Doğru tarih ve saat aralığında hizmet hakkı almak Tüketici 'nin sorumluluğundadır, hatalı hizmet hakkı alınması halinde iade yapılamaz. Hizmet hakkının tarih ve saat aralığı düzeltilmesi mümkün olan hallerde bile Satıcı değişiklik yapmama hakkını kendinde saklı tutar.

Hizzet hakları ödeme anında belirtilen tarih ve saat aralıkları için geçerlidir, Tüketici hizmet hakkının başlangıç saatine geç kalması halinde Satıcı'yı bilgilendirmek ile yükümlüdür. Satıcıya haber verilmemesi halinde, Satıcı, Tüketici 'nin satın aldığı hizmet başlangıç saatinden 15 dakika geçikme sonrasında otomatik olarak hizmet hakkını iptal etme hakkına sahiptir.

 

Madde 7) Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici'nin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.